Wzrost organiczny 2022

Wzrost organiczny

Co to jest wzrost organiczny?

Wzrost organiczny to wzrost, który firma osiąga poprzez zwiększenie produkcji i wewnętrznej sprzedaży. Nie obejmuje on zysków lub wzrostu wynikającego z fuzji i przejęć, ale raczej wzrost sprzedaży i ekspansji za pomocą własnych zasobów firmy. Wzrost organiczny stoi w przeciwieństwie do wzrostu nieorganicznego, który jest wzrostem związanym z działaniami poza własną działalnością.

Kluczowe zagadnienia

  • Wzrost organiczny odnosi się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez procesy wewnętrzne, opierając się na własnych zasobach.
  • Strategie rozwoju organicznego obejmują optymalizację procesów, realokację zasobów oraz nową ofertę produktową.
  • Pomiaru wzrostu organicznego dokonuje się poprzez porównanie przychodów z roku na rok i porównywalnej sprzedaży sklepowej.
  • Wzrost organiczny stoi w przeciwieństwie do wzrostu nieorganicznego, który jest wzrostem zewnętrznym, np. poprzez fuzje i przejęcia.

Zrozumienie wzrostu organicznego

Strategia wzrostu organicznego ma na celu maksymalizację wzrostu od wewnątrz. Istnieje wiele sposobów, na które firma może zwiększyć sprzedaż wewnętrzną w organizacji. Strategie te zazwyczaj przybierają formę optymalizacji, realokacji zasobów i nowej oferty produktowej.

Optymalizacja biznesu skupia się na dalszym doskonaleniu procesów biznesowych w celu obniżenia kosztów i ustalenia odpowiednich strategii cenowych dla produktów lub usług. Realokacja zasobów polega na przydzielaniu środków i innych materiałów do produkcji najlepiej działających produktów, podczas gdy nowe oferty produktowe mają na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych towarów i usług, które przyczynią się do zwiększenia zysków i ogólnego wzrostu.

Wzrost organiczny pozwala właścicielom firm na utrzymanie kontroli nad firmą, podczas gdy fuzja lub przejęcie spowodowałoby rozmycie lub pozbawienie ich kontroli. Z drugiej strony, wzrost organiczny trwa dłużej, ponieważ proces pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania działalności z istniejącymi klientami jest wolniejszy. Połączenie wzrostu organicznego i nieorganicznego jest idealne dla firmy, ponieważ dywersyfikuje bazę przychodów, nie opierając się wyłącznie na bieżącej działalności w celu zwiększenia udziału w rynku.

Pomiar wzrostu organicznego

Spółki będą wykorzystywać wzrost przychodów i zysków, w ujęciu kwartalnym lub rocznym, jako mierniki wyników, które pozwolą ocenić wzrost organiczny. Dążenie do organicznego wzrostu sprzedaży często obejmuje promocje, nowe linie produktów lub lepszą obsługę klienta. Ten rodzaj wzrostu jest ważny, ponieważ inwestorzy chcą widzieć, że firma, w którą inwestują lub planują zainwestować, jest w stanie zarabiać więcej niż w poprzednim roku – co często odzwierciedla się w wyższej cenie akcji lub zwiększonej wypłacie dywidendy.

W niektórych branżach, szczególnie w handlu detalicznym, wzrost organiczny jest mierzony jako porównywalny wzrost lub spadek w okresie 13 tygodni. Porównywalna sprzedaż sklepowa, a czasami sprzedaż w tym samym sklepie, daje wzrost przychodów istniejących sklepów w wybranym okresie czasu. Innymi słowy, firmy porównawcze nie uwzględniają wzrostu z tytułu otwarć nowych sklepów ani fuzji i przejęć (M&A).

Przykład ze świata rzeczywistego

Firmy takie jak Walmart, Costco i inni detaliści z sektora dużych skrzynek pocztowych raportują co kwartał, aby dać inwestorom i analitykom wyobrażenie o ich rozwoju organicznym. W ciągu 53 tygodni kończących się 31 stycznia 2020 r. Walmart zwiększył sprzedaż kompanii o 2,5% – jest to wyraźny przykład wzrostu organicznego, który prezes Walmartu przypisał strategicznemu skoncentrowaniu się na sprzedaży kompanii przy otwieraniu nowych sklepów poprzez poprawę doświadczenia klientów w sklepach.

Analiza inwestycyjna Wzrostu Organicznego vs. Wzrostu Nieorganicznego

Jeśli firma A rozwija się w tempie 5%, a firma B w tempie 25%, większość inwestorów zdecydowałaby się zainwestować w firmę B. Założenie jest takie, że firma A rozwija się wolniej niż firma B, a zatem ma niższą stopę zwrotu.

Istnieje jednak inny scenariusz, który należy rozważyć. Co by było, gdyby firma B zwiększyła przychody o 25%, ponieważ wykupiła swojego konkurenta za 12 miliardów dolarów? W rzeczywistości powodem, dla którego firma B kupiła swojego konkurenta, jest fakt, że sprzedaż firmy B spadła o 5%.

Firma B może się rozwijać, ale wydaje się, że istnieje duże ryzyko związane z jej rozwojem, podczas gdy firma A rozwija się o 5% bez przejęcia lub konieczności zaciągania większego zadłużenia. Być może firma A jest lepszą inwestycją, mimo że rosła znacznie wolniej niż firma B. Niektórzy inwestorzy mogą być skłonni podjąć dodatkowe ryzyko, ale inni wybierają bezpieczniejszą inwestycję.

W tym przykładzie firma A, bezpieczniejsza inwestycja, zwiększyła przychody o 5% dzięki wzrostowi organicznemu. Wzrost ten nie wymagał fuzji ani przejęcia i nastąpił ze względu na wzrost popytu na bieżące produkty firmy. Firma B zanotowała spadek przychodów o 5%, co jest spadkiem wzrostu organicznego. Ogólny wzrost był spowodowany przejęciami poprzez zaciągnięcie pożyczek. Wzrost Spółki B jest całkowicie uzależniony od przejęć, a nie od jej modelu biznesowego, który może nie być korzystny dla inwestorów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code