Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 2022

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to samoregulujący się model biznesowy, który pomaga przedsiębiorstwu być społecznie odpowiedzialnym wobec siebie, swoich interesariuszy i społeczeństwa. Praktykując społeczną odpowiedzialność biznesu, zwaną również obywatelstwem korporacyjnym, przedsiębiorstwa mogą być świadome rodzaju wpływu, jaki wywierają na wszystkie aspekty społeczeństwa, w tym gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Angażowanie się w CSR oznacza, że w ramach zwykłej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo działa w sposób, który wzmacnia społeczeństwo i środowisko naturalne, zamiast przyczyniać się do nich w sposób negatywny.

Zrozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu to szerokie pojęcie, które może przybierać różne formy w zależności od firmy i branży. Dzięki programom CSR, filantropii i wolontariatowi, przedsiębiorstwa mogą przynosić korzyści społeczeństwu, jednocześnie wzmacniając swoje marki.

Tak jak CSR jest ważny dla społeczności, jest równie cenny dla firmy. Działania z zakresu CSR mogą pomóc w budowaniu silniejszej więzi między pracownikami i korporacjami, zwiększyć morale i pomóc zarówno pracownikom, jak i pracodawcom poczuć się bardziej związanymi z otaczającym ich światem.

Kluczowe zagadnienia

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw.
  • Starbucks jest liderem w tworzeniu programów społecznej odpowiedzialności biznesu w wielu aspektach swojej działalności.
  • Programy społecznej odpowiedzialności biznesu to świetny sposób na podnoszenie morale w miejscu pracy.

Aby firma była odpowiedzialna społecznie, musi najpierw być odpowiedzialna wobec siebie i swoich udziałowców. Często zdarza się, że firmy, które przyjmują programy CSR, rozwijają swoją działalność do tego stopnia, że mogą oddać ją społeczeństwu. Dlatego też CSR jest przede wszystkim strategią dużych korporacji. Ponadto, im bardziej widoczna i skuteczna jest korporacja, tym większa jest jej odpowiedzialność za wyznaczanie standardów etycznego zachowania dla swoich rówieśników, konkurencji i przemysłu.

Ważne: Małe i średnie przedsiębiorstwa również tworzą programy społecznej odpowiedzialności, chociaż ich inicjatywy nie są tak dobrze nagłaśniane jak duże korporacje.

Przykład społecznej odpowiedzialności biznesu

Starbucks jest od dawna znany z poczucia społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania w zrównoważony rozwój i dobrobyt społeczności. Według firmy, Starbucks osiągnął wiele z kamieni milowych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu od momentu otwarcia swoich drzwi. Według Globalnego Raportu o Wpływie Społecznym w 2019 r., te kamienie milowe obejmują osiągnięcie 99% etycznie pozyskiwanej kawy, stworzenie globalnej sieci rolników, pionierskie budownictwo ekologiczne w swoich sklepach, wniesienie wkładu w postaci milionów godzin pracy na rzecz społeczności oraz stworzenie przełomowego programu szkoleniowego dla swoich partnerów/pracowników.

Cele Starbucks na rok 2020 i kolejne obejmują zatrudnienie 10 000 uchodźców, zmniejszenie wpływu kubków kawy na środowisko oraz zaangażowanie pracowników w przywództwo środowiskowe. Obecnie istnieje wiele firm odpowiedzialnych społecznie, których marki są znane z programów CSR, takich jak Ben & Jerry’s Ice cream i Everlane, sprzedawca odzieży.

Specjalne uwagi

W 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała zestaw dobrowolnych norm, które mają pomóc firmom we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. W przeciwieństwie do innych norm ISO, norma ISO 26000 zawiera raczej wytyczne niż wymagania, ponieważ charakter CSR jest bardziej jakościowy niż ilościowy, a jej normy nie mogą być certyfikowane.

Zamiast tego ISO 26000 wyjaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność i pomaga organizacjom przekładać zasady CSR na praktyczne działania. Norma jest skierowana do wszystkich rodzajów organizacji, niezależnie od ich działalności, wielkości czy lokalizacji. A ponieważ do opracowania normy ISO 26000 przyczyniło się wielu kluczowych interesariuszy z całego świata, norma ta stanowi międzynarodowy konsensus.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code