Rozwój firmy możliwy dzięki dobrej płynności finansowej

Rozwój firmy możliwy dzięki dobrej płynności finansowej

Firma, która nie posiada odpowiedniej płynności finansowej, prędzej czy później upadnie. Trudno jest samemu finansować innych i dzięki temu wciąż popadać w nowe długi. Przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej należy zdać sobie sprawę, jak ważny jest przepływ finansów. Dlatego finanse wciąż trzeba kontrolować, analizować i cały czas mieć pod kontrolą.

Płynność finansowa

Na pytanie: Co to jest płynność finansowa? Każdy odpowie, że jest to zdolność finansowania wszystkich zobowiązań i potrzeb danej firmy.

Płynność finansowa jest bardzo ważna w firmie, pozwala jej się rozwijać a utrzymanie płynności na odpowiednim poziomie pozwala firmie sprawnie funkcjonować. Tylko dzięki dobrze zachowanej płynności firma opłaca w terminie wszystkie swoje zobowiązania, płaci pracownikom pensje w wyznaczonych okresach, robi zakupy, które pozwalają jej na swoją działalność. Taka firma jest wiarygodna na ryku i z taka firmą chcą prowadzić swoje interesy dani kontrahenci.

Zależności

Płynność finansowa jest kształtowana przez kilka podstawowych czynników, które mają miejsce w każdej firmie. Bardzo łatwo można odpowiedzieć na proste pytanie: Od czego zależy płynność finansowa? Kształtują ją następujące czynniki:

  • płynność aktywów bieżących oraz same aktywa firmy,
  • okres całego cyklu operacyjnego, w zależności jak jest on długi,
  • udział kapitału własnego oraz stan zadłużenia firmy na dany moment,
  • ilość i wysokość długów firmy,
  • aktualne jej zobowiązania,
  • zobowiązania aktualne, przeterminowane oraz wymagalne.

Pomiar płynności finansowej

Finanse każdej firmy to nie informacje „patykiem pisane po wodzie” lub „wyssane z palca”. Skądś się one biorą i na ogół ich aktualny stan to wynik ich wypracowania przez kilka lat. Pomiar płynności finansowej to proces, który powinien mieć miejsce w każdej firmie przynajmniej raz w roku. Taki pomiar jest możliwy dzięki określonym finansowym wskaźnikom, które można znaleźć w dokumentacji księgowej każdej firmy. Bazując na kilku podstawowych czynnikach finanse się mierzy, liczy, porównuje i interpretuje. Wszystkie te czynności odnoszone są do konkretnych okresów działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też bardzo ważne są następujące czynności, które powinny być wykonane przynajmniej raz do roku w firmie;

  • bilans,
  • obliczenie zysków i strat,
  • przegląd rachunku wpływów i wydatków.

Jak utrzymać płynność finansową?

Porównywanie, liczenie, bilansowanie i sprawdzanie to szereg czynności, które pozwalają na dobre zarządzanie finansami w danej firmie lub przedsiębiorstwie. Tylko właściwe zarządzanie finansami pozwoli utrzymać płynność finansową. Firma, która ma dobrą płynność finansową jest wiarygodna, szanuje swoich pracowników, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań i jest pozytywnie oceniana na rynku. Problemy każdej firmy zaczynają się, gdy traci ona płynność finansową. Zbyt niskie wartości płynnych środków firmy nie są dla niej korzystne, ale w przypadku gdy są one zbyt wysokie i do tego zamrożone, też nie wpływają dobrze na kondycję firmy.

Jak nie dopuścić do utraty płynności finansowej w firmie?

Każdy przedsiębiorca, prowadząc jakąkolwiek działalność, przede wszystkim ma skupioną uwagę na osiąganych zyskach. Jednak zyski są realne i nierealne, czyli te zamrożone, z których dany klient się nie wywiązuje. Dlatego tak ważne jest, by obserwować również kondycję finansową swoich kontrahentów i klientów. Najlepiej jest, bowiem, nawiązywać transakcje z firmami, które są wypłacalne i opłacają swoje zobowiązania w terminie. Działalność każdej firmy oparta jest na rzetelnej współpracy z inną firmą. Występuje tutaj swoista zależność. Jeżeli nam zapłacą w terminie to i my innym też zapłacimy w terminie. Utrata płynności finansowej niesie ze sobą wiele ujemnych zjawisk, nawet może doprowadzić daną firmę do bankructwa.

Jak się ratować?

W porę zauważone problemy związane z płynnością finansową pozwolą na poczynienie pewnych kroków, które mogą naszą firmę uratować przed niepotrzebnymi kłopotami. Pamiętać należy, że zawsze możemy dane zobowiązanie odsprzedać firmie windykacyjnej, zrobić cesję faktury na inną osobę, skorzystać z usługi zwanej faktoringiem lub zaciągnąć kredyt w banku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *