Płynność finansowa. Czemu tak istotna jest płynność finansowa?

Płynność finansowa. Czemu tak istotna jest płynność finansowa?

Bez odpowiedniej płynności finansowej trudno jest prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą. Pieniądze, które nie przychodzą w terminie nie mają już potem takiej wartości jaką miałyby, gdyby przyszły w ustalonym terminie. Brak płynności finansowej prowadzi do bankructwa i często jest to zjawisko, w którym osoby, lub firmy spóźniające się z zapłatą nie robią sobie nic z problemów firmy, do których się przyczyniają.

Płynność finansowa

Płynność finansowa
Płynność finansowa

Na pytanie co to jest płynność finansowa? – można następująco odpowiedzieć:

 • terminowe otrzymywanie zapłat od klientów,
 • terminowe spłacanie swoich zobowiązań kontrahentom,
 • terminowe opłacanie składek i podatków,
 • terminowe wypłaty pracownicze.

Jednym słowem jest to podstawowy element, który wpływa na kondycję firmy. Płynność finansowa powinna być zawsze pod kontrolą, ponieważ jej utrata, może być przyczyną wielu poważnych problemów danej firmy lub przedsiębiorstwa.

Jak zarządzać płynnością finansową?

Jak zarządzać płynnością finansową?
Jak zarządzać płynnością finansową?

Do zarządzania płynnością finansową potrzebny jest bilans. Tworzy się go na ogół na koniec roku kalendarzowego, w tak zwanym momencie bilansowym. Bilans określa stan posiadanego majątku czyli aktywa oraz pełny stan źródeł utrzymania owego majątku, czyli pasywa. Następnie dobrą informacją, o płynności finansowej, jest bilans zysków i strat. Jest to zestawienie różnić pomiędzy przychodami a kosztami danej firmy. Zestawienie to dokładnie informuje, czy przedsiębiorstwo, w danym roku, osiągnęło zyski czy straty. Dobrze jest też przeanalizować rachunek przepływów pieniężnych, czyli prześledzić różnicę gotówkowych, czyli realnych wpływów i wydatków firmy.

Od czego zależy płynność finansowa?

Od czego zależy płynność finansowa?
Od czego zależy płynność finansowa?

Dobra płynność finansowa, zależna jest od następujących czynników:

 • źródeł aktywów,
 • czasu, na który wystawiane są faktury,
 • długów i zobowiązań,
 • aktualnych zobowiązań,
 • stałego stanu zobowiązań, czyli tych, które są aktualne, przedawnione, terminowe i wymagalne.

Zwykły przedsiębiorca na ogół nie zna się na meandrach księgowości, dlatego dobrze jest zawsze współpracować z biurem rachunkowym lub profesjonalnym księgowym.

Jak kontrolować płynność finansową?

Jak kontrolować płynność finansową?
Jak kontrolować płynność finansową?

Sprawdzanie czy w danym przedsiębiorstwie zachowana jest płynność finansowa można robić w dwojaki sposób. Jednym z tych aspektów jest możliwość statystycznego kontrolowania, czyli ocenianie kondycji finansowej w odniesieniu do danego momentu, na przykład do rocznego bilansu. W tym przypadku korzystamy ze sprawozdań w typie: bilans czy rachunek zysków i strat.

Drugim sposobem kontroli płynności finansowej jest sposób dynamiczny, w którym płynność finansową odnosimy do danego okresu używając rachunku przepływu środków finansowych.

Te dwa sposoby pomogą  na bieżąco kontrolować jaka jest płynność finansować danej firmy.

Właściwe i dobre zarządzanie płynnością finansową

Właściwe i dobre zarządzanie płynnością finansową
Właściwe i dobre zarządzanie płynnością finansową

W celu utrzymania dobrej płynności finansowej nie wystarczy tylko jej sprawdzanie. Płynność finansowa to skutek właściwego zarządzania i nie przesadzania na wyrost, to zastosowanie odpowiednich oszczędności, dobry marketing i doskonała reklama, to dobrzy i szanowani pracownicy i wreszcie nie wydawanie środków na niepotrzebne rzeczy. Zarządzanie finansami jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy płynność finansowa nie zawsze jest możliwa do utrzymania.

Można zrobić pomiar płynności finansowej

Można zrobić pomiar płynności finansowej
Można zrobić pomiar płynności finansowej

Zawsze można zrobić pomiar płynności finansowej, dzięki temu procesowi można odpowiednio poznać stan finansowy przedsiębiorstwa. Sam pomiar płynności finansowej jest możliwy dzięki odpowiednim wskaźnikom, które doskonale mogą zobrazować kondycję przedsiębiorstwa.

Cechami pomiaru płynności są:

 • mierzalność – wykorzystanie danych, które można zmierzyć i wykorzystać je w sprawozdaniach finansowych,
 • porównywalność – możliwość zmierzenia danych wyników finansowych względem danego okresu,
 • interpretowalność – dany wynik finansowy informuje nas o jakimś stanie, który możemy zawczasu odpowiednio zinterpretować.

Natomiast w celu ocenienia danej płynności finansowej, używa się następujących wskaźników:

 • bieżącą płynność,
 • przyśpieszoną płynność,
 • ilość środków pieniężnych,
 • natychmiastową płynność.

Źródło: https://www.bibbyfinancialservices.pl/

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *