kierowca autobusu miejskiego Warszawa

Ile godzin pracuje kierowca autobusu miejskiego w Warszawie?

Wszyscy kandydaci na stanowisko kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie z pewnością zainteresowani są kwestią maksymalnej ilości godzin, które mogą przepracować. Od tego bowiem zależy ich pensja. Odpowiedź jest skomplikowana. W dzisiejszym artykule precyzyjnie jej udzielimy.

Jaki jest najdłuższy możliwy czas prowadzenia autobusu miejskiego w Warszawie?

Zacznijmy od konkretnych informacji. Otóż najdłuższy dzienny czas prowadzenia przez kierowcę autobusu nie może przekroczyć 10 godzin. Tyczy się to przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Regulacja ta powoduje jednak wątpliwości. Dzienny łączny czas prowadzenia pojazdu rozkłada się na dobę pracowniczą.

Należy przy tym pamiętać, że oprócz prowadzenia pojazdu, do czasu pracy kierowcy zalicza się także wiele czynności z tym związanych. Dla przykładu są to: obsługa pojazdu, utrzymanie go w czystości, niezbędne formalności administracyjne lub czynności podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, ich bagażu i samego pojazdu. Należy się więc trzymać prawidła, wedle którego maksymalny, tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu to 60 godzin, a w przeciągu dwóch następnych tygodni 90 godzin.

Podstawa prawna

Powyżej przedstawiony, dopuszczalny czas pracy kierowców w komunikacji miejskiej wynika z trzech, regulujących go przepisów:

  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155.j.t.);
  • przepisów kodeksu pracy;
  • przepisów szczególnych, odnoszących się do przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km.

Dotyczą one zarówno kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i tych, którzy posiadają umowy cywilnoprawne. Szczegółowo określają one, jak długo trwać może dzienny czas prowadzenia pojazdu oraz ustalają odpoczynek kierowców w postaci obowiązkowych przerw w prowadzeniu autobusu.

Podejście do czasu pracy operatorów świadczących usługi komunikacyjne

Jak powyżej już wspominaliśmy, z pracą kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie wiążą się wątpliwości dotyczące łącznego czasu pracy i doby pracowniczej. Ma to swoje przełożenie na podejście do wyżej wymienionego tematu operatorów świadczących usługi autobusowe.

Arriva, znana i doceniona marka, wychodzi w tym względzie naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników. Grafik pracy układany jest z góry na cały miesiąc. Kierowcy mogą więc indywidualnie dopasowywać godziny pracy do swoich potrzeb. Z dużym wyprzedzeniem, daje im to choćby możliwość zaplanowania urlopów.

Przerwy w pracy i odpoczynek kierowców autobusów miejskich

Czas przerw w pracy kierowców autobusów miejskich zależy od dziennego łącznego czasu prowadzenia pojazdu. Jeśli oscyluje on między 6, a 8 godzinami, przerwa musi trwać co najmniej 30 minut. Jeśli zaś przekracza 8 godzin, przerwa musi wynieść 45 minut.

Dla pełnego obrazu stwierdzić należy, że kierowcom autobusów miejskich przysługuje także prawo do dłuższych wypoczynków:

  • co najmniej 11 – godzinnego, w każdej dobie;
  • do 24 lub 35 – godzinnego, w każdym tygodniu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code