Faktoring, czyli pomoc przedsiębiorcom

Faktoring, czyli pomoc przedsiębiorcom

Transakcje handlowe charakteryzują się tym, że kontrahent ma możliwość spłaty zobowiązania za zakupione towary lub usługi, z odroczonym terminem płatności. W zależności od predyspozycji finansowych firmy, która wystawia fakturę, może to być 30, 60 lub nawet 90 dni. Takie możliwości są bardzo korzystne dla kupującego, ale co w tym czasie ze sprzedającym? Dbając o zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw, banki lub niezależne instytucje finansowe proponują różne kategorie faktoringu, czyli wymiany niezapłaconych faktur na gotówkę. Czym dokładnie jest ta usługa i co warto o niej wiedzieć?

Jak udzielana jest pomoc faktoringowa?

Najpopularniejsze rodzaje faktoringu w Polsce oferują banki, które są podmiotami, mogącymi sobie pozwolić na taką formę pomocy przedsiębiorcom. Nie jest to kredyt, chociaż procedura stanowi jeden z produktów, wśród asortymentu podmiotów bankowych. Czy brana jest pod uwagę zdolność kredytowa faktoranta (czyli podmiotu, któremu zostaną przekazane środki pieniężne)?

Faktor (czyli bank) przy ocenie ryzyka koncentruje się na wierzytelności wynikającej z transakcji gospodarczej, zaistniałej pomiędzy sprzedającym a kupującym. Spłata wierzytelności leży po stronie kontrahenta, dlatego to właśnie on jest przedmiotem oceny faktora, mimo, iż to faktorant otrzyma środki finansowe za przekazaną bankowi wierzytelność.

Jaki wybrać faktoring?

Popularne formy faktoringu dzielą się na pełny, niepełny i mieszany. Każda z nich charakteryzuje się innym zaangażowaniem faktora i faktoranta w procedurę odzyskania zadłużenia od kontrahenta. Chcąc przekazać całość procesu bankowi, przedsiębiorca decyduje się na uruchomienie faktoringu pełnego. Jeśli samodzielnie będzie zajmował się ściąganiem należności, pewnie sięgnie po formę faktoringu niepełnego, a tym samym przelew środków nastąpi za pośrednictwem regresu. Kategoria mieszana natomiast, wprowadza limit wypłacalności, który stanowi granicę między rozliczeniem faktoringu pełnego i niepełnego.

Ogólnymi zaletami faktoringu są z pewnością poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, która zwiększa elastyczność firmy. Ta, posiadając środki, może stale inwestować i rozwijać się, nie myśląc o stratach, wynikających z zadłużenia klientów. Terminy płatności przestają być wyznacznikiem funkcjonowania instytucji, przez co może być ona większym konkurentem na rynku i wciąż udoskonalać przedmiot swojej działalności. Faktoring to także mniejszy nakład administracyjny, szczególnie w sektorze małych przedsiębiorstw, które nie posiadają wydzielonego organu windykacyjnego. Cedowanie procedury egzekucyjnej bankowi, odciąża firmę od czynności, które absorbują czas.

Jawnie czy po kryjomu?

Mimo, iż faktoring jest dziedziną, która ze względu na swoją elastyczną ofertę, dopasowaną do potrzeb wielu modeli funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jest coraz bardziej popularna, to wciąż przedsiębiorcy mają opory przed zasięganiem tej formy pomocy. Dlaczego?

Szczególnie kontrowersyjne dla właścicieli firm są kategorie faktoringu dzielące go ze względu na informowanie kontrahentów o przeniesieniu wierzytelności zadłużenia.

Faktoring wyróżnia bowiem dwa modele: jawny (klient zostaje poinformowany o zmianach w ściąganiu zadłużenia) oraz tajny (kiedy kontrahent nie wie o umowie zawartej między przedsiębiorcą, a bankiem). Właściciele firm, wiedząc o jawnym informowaniu klienta, obawiają się, że wypracowana z nim współpraca zostanie definitywnie zakończona. Oporem jest też obawa przed opinią firmy przez branżę jako podmiotu, mającego problemy finansowe. Ryzykiem jest też umowa faktoringu niepełnego, gdzie przedsiębiorstwo samo musi dochodzić wyegzekwowania płatności, pod rygorem spłaty regresu bankowi.

Nie ma jednak wątpliwości, że popularne formy faktoringu w Polsce pomagają przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej, która może zostać zachwiana przez nieuczciwych lub będących w trudnej sytuacji kontrahentów. Produkty finansowe zostały stworzone na potrzeby podmiotów gospodarczych, a wśród nich każdy może znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *